Home

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

ulotka ops smallŚwiatowy Dzień FAS  – święto obchodzone na świecie corocznie 9 września, mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowanych działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Jego skutkiem mogą być wady wrodzone (wady serca, nerek, OUN), spowolnienie rozwoju, niska masa urodzeniowa, dysfunkcje mózgu, problemy ze wzrokiem i słuchem, kłopoty z koncentracjąi uczeniem się.

 

zachowaj small

Pod takim tytułem, w piątek 8 września br., Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowali festyn, dzięki któremu zwrócono uwagę młodych ludzi czym zajmują się oba zespoły. Zapoczątkowano zarazem działania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, zjawiska przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa na drodze, wiedzy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy itp. Mając minimum wiedzy na każdy z tych tematów, organizatorzy liczą, że nadejdzie taki dzień, kiedy uczestnicy festynu wykażą się znajomością danego zagadnienia i okaże się wówczas, że dla kogoś potrzebującego pomocy młodzi ludzie będą przyjacielem, który mówiąc kolokwialnie „na skrzydłach przyjaźni wyciągnie za uszy z dołka.” Będą potrafili skorzystać ze swojej wiedzy i wykorzystać ją w słusznej sprawie.