Home

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

Dzięki wsparciu Kulczyk Foundation i Fundacji Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 od 2018 r. będzie działał do 2:00 w nocy. Podczas 14. Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw miało miejsce uroczyste ogłoszenie współpracy pomiędzy Kulczyk Foundation, Fundacją Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski, a Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę w obszarze wsparcia działania Telefonu Zaufania 116 111 dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

my nasze dzieci smallOd 16 października 2017r. rozpoczęła się druga edycja bezpłatnych zajęć dla rodziców, par a także dla samotnych matek i ojców w ramach grupy wsparcia pn. ,, My i nasze dzieci- jak prawidłowo budować właściwe relacje rodzinne”.
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie i są realizowane w godzinach popołudniowych. Z rodzinami pracuje  psychologa terapeuta Pani Edyta Mikuła, która pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze. Uczy właściwej komunikacji w związku, rozmowy z dziećmi, tak aby nas słuchały, a także poznawania siebie samego i przyczyn swoich zachowań.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej i trwać będą do grudnia.

konferencja x smallDnia 23-24.10.2017r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się 14 Ogólnopolska Konferencja ,,POMOC DZIECIOM-OFIAROM PRZESTĘPSTW”. W konferencji wzięła udział Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barlinku i Pełnomocnik Burmistrza miasta Barlinek. Konferencja zorganizowana została przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Miasto Stołeczne Warszawa. Nad honorowym patronatem Konferencji czuwało Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

 

gadki smallZespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barlinku przeprowadził w miesiącu październiku zajęcia profilaktyczne wśród uczniów klas I Szkół Podstawowych. W trakcie zajęć uświadamiano dzieci i wskazywano im jakie zagrożenia mogą spotkać je w otaczającym świecie.

Przy pomocy krótkiego filmiku pt. ,,Gadki z psem” pozyskanego z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę edukowano dzieci na temat wykorzystywania seksualnego. Zajęcia profilaktyczne uczyły dzieci identyfikowania zagrożeń, utrwalania w  świadomości dziecka pojęcia dobry, zły dotyk oraz dobra i zła tajemnica, a także właściwego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych i naruszających granice cielesności.