Home

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

umiejętnosćiOd kwietnia 2019r. na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej nr 29 odbywają się zajęcia treningu umiejętności społecznych dla dzieci z klas V i VI Szkół Podstawowych. Trening ma na celu nabycie i podniesienie konkretnych zachowań stosowanych do zaistniałych sytuacji, ale też odrzucenie zachowania nieadekwatnego i zastąpienie go prawidłowym. Ze względu na złożoność problemów zajęcia są prowadzone w dwóch grupach, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia prowadzą certyfikowani Trenerzy Umiejętności Społecznych TUS SST Panie Małgorzata Karmelita i Katarzyna Kiełbasa, które będą korygować zachowania nieadekwatne wśród dzieci.

biala wstazkaPrzyłącz się i wspieraj Kampanię "Biała wstążka" jako Twój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet. W dniach od 25.11.2018 r. do 10.12.2018 r. na terenie miasta Barlinka trwa akcja ,,Biała wstążka”. W ramach ogólnopolskiej kampanii możecie Państwo poprzez noszenie białej wstążki wspierać oraz zademonstrować swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet.

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barlinku

grzegorz wronaDnia 26 marca 2019r. w sali barlineckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z Panem Grzegorzem Wrona, który przybył do naszego miasta na zaproszenie Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pan Grzegorz Wrona jest doktorem nauk prawnych, ukończył aplikację sądową, złożył egzamin sędziowski i adwokacki, uzyskałem Certyfikat Specjalisty Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat PARPA) oraz Certyfikat Superwizora z Zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat IPZ). Pan Wrona jest konsultantem Warszawskiego Ośrodka Interwencji kryzysowej, Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie.

sedzia smallDnia 19 marca 2018r. w ramach działań edukacyjnych odbyły się  spotkanie z: Sędzią Anną Marią Wesołowską.Oragnizatorzy: Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii, oraz Barlineckim Ośrodkiem Kultury.