Home

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

zachowaj small

Pod takim tytułem, w piątek 8 września br., Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowali festyn, dzięki któremu zwrócono uwagę młodych ludzi czym zajmują się oba zespoły. Zapoczątkowano zarazem działania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, zjawiska przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa na drodze, wiedzy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy itp. Mając minimum wiedzy na każdy z tych tematów, organizatorzy liczą, że nadejdzie taki dzień, kiedy uczestnicy festynu wykażą się znajomością danego zagadnienia i okaże się wówczas, że dla kogoś potrzebującego pomocy młodzi ludzie będą przyjacielem, który mówiąc kolokwialnie „na skrzydłach przyjaźni wyciągnie za uszy z dołka.” Będą potrafili skorzystać ze swojej wiedzy i wykorzystać ją w słusznej sprawie.