Home

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

Szanowni Państwo
W ramach utworzonego Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku mieszczącego się przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku mieszkańcy gminy Barlinek będą mieć zapewniony dostęp do niezbędnego i bezpłatnego wsparcia specjalistycznego i psychologicznego dla rodzin, które borykają się z trudnościami życiowymi np. uzależnieniem, przemocą, czy kłopotami wychowawczymi.

2 października to Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Jest to szczególna data upamiętniająca rocznicę urodzin Matahmy Gandhiego, który propagował pokój, tolerancję i bezpieczeństwo.

Przemoc to wywieranie wpływu na zachowanie, na proces myślowy lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia na takie działanie. Przemoc może przybierać formę przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej. Pomimo wielu jej postaci przemoc zawsze pozostawia ślady nawet takie, których nie widać gołym okiem.

Szanowni Państwo

Przedłużająca się izolacja, stres, niepewność, lęk związany z utratą pracy czy chorobą bliskich powodują, że wiele osób częściej sięga po alkohol. Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi przez Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są adresowane do mieszkańców wszystkich gmin w Polsce.

  1. Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”
  2. Domowe „happy hours” i „quarantini”. Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem.
  3. W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i… alkoholu. Jak kontrolować swoje picie? 5 porad
  4. Zamiast alkoholu. Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii?
  5. Izolacja stała się koszmarem – dramat rodzin z problemem alkoholowym. Gdzie szukać wsparcia?
  6. „Mniejsze ryzyko wpadki”, „mały ruch” – kierowcom podczas epidemii puszczają hamulce. Nietrzeźwi kierujący to plaga także w czasie koronawirusa
  7. Jesteś świadkiem przemocy? Możesz pomóc, nie wychodząc z domu!
  8. Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?
  9. Nastolatki, pandemia i używki. „Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi
  10. Ciężka sytuacja uzależnionych od alkoholu. Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii?

Jednocześnie informuję o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa w ramach działalności jednostek zajmujących się ochroną zdrowia – rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie działających na terenie gminy Barlinek (m.in. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku) oraz Choszczna – Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA”.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Eliza Stefaniuk

WYKAZ JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ZDROWIA - ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE