Spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy Barlinek

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

Spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy Barlinek

„FAS – FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z PŁODOWYM ZESPOŁEM ALKOHOLOWYM W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SZKOLNYM”

 5 października 2021 r. – wtorek, godzina 17.00

 MIEJSCE:

SZKOŁA RODZENIA  przy Szpitalu Barlinek Spółka z o.o.

 PROWADZĄCA:

PANI AGNIESZKA JÄGER  - PEDAGOG I CERTYFIKOWANY TERAPEUTA FAS

 KOORDYNATOR:

  • Eliza Stefaniuk - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
  • kontakt: 95 74 60 014 lub 609 110 018

 Ważne:

  • przed rozpoczęciem Uczestnik zobowiązany będzie podać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail – w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w spotkaniu oraz dla ułatwienia kontaktu z Uczestnikiem;
  • w spotkaniu może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną;
  • uczestnik zobowiązany jest zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki (maseczki zapewnia organizator spotkania).