PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

W związku z podjęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku prac nad programem wspierania rodziny (na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. 2019 poz. 1111 ze zm.), zapraszamy do wypełnienia załączonego formularzu ankiety "Problemy rodzin, dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym", która przyczyni się do zdiagnozowania sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym.

Ponadto prosimy o zapoznanie się z drukiem dotyczącym Karty projektu, która umożliwia uwzględnienie w przygotowanym dokumencie inicjatyw społecznych służących rodzinie, dzieciom i młodzieży i przekazanie nam Państwa pomysłów w tym zakresie.

Karta projektu (PDF)

Formularz ankiety (PDF)

Wypełnione druki proszę zwrócić na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku w terminie do dnia 08.11.2019 r.

Z poważaniem
Eliza Stefaniuk