Zajęcia profilaktyczne z uczniami

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

Zajęcia profilaktyczne z uczniami

gadki smallZespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barlinku przeprowadził w miesiącu październiku zajęcia profilaktyczne wśród uczniów klas I Szkół Podstawowych. W trakcie zajęć uświadamiano dzieci i wskazywano im jakie zagrożenia mogą spotkać je w otaczającym świecie.

Przy pomocy krótkiego filmiku pt. ,,Gadki z psem” pozyskanego z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę edukowano dzieci na temat wykorzystywania seksualnego. Zajęcia profilaktyczne uczyły dzieci identyfikowania zagrożeń, utrwalania w  świadomości dziecka pojęcia dobry, zły dotyk oraz dobra i zła tajemnica, a także właściwego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych i naruszających granice cielesności.Akronim GADKI jest systemem wskazówek, których zastosowanie wesprze proces edukowania dzieci na temat problemu wykorzystywania seksualnego i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Gdy mówisz „nie”, to znaczy „nie”,
Alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy,
Dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które Cię niepokoją,
Koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy do Ciebie,
Intymne części ciała są szczególnie chronione.

W trakcie zajęć dzieci otrzymały zakładkę do książki którą same mogły pokolorować oraz nauczyły się rymowanki:                     

,, Ence pence zabierz ręce, kiedy mówię NIE, nie dotykaj mnie”.           

Materiał źródłowy: https://youtu.be/70jkbhY6Nx4