9 września - Światowy Dzień Świadomości FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

9 września - Światowy Dzień Świadomości FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy

ulotka ops smallŚwiatowy Dzień FAS  – święto obchodzone na świecie corocznie 9 września, mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowanych działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Jego skutkiem mogą być wady wrodzone (wady serca, nerek, OUN), spowolnienie rozwoju, niska masa urodzeniowa, dysfunkcje mózgu, problemy ze wzrokiem i słuchem, kłopoty z koncentracjąi uczeniem się.

 

 

OBJAWY FAS (Fetal Alcohol Syndrome - Płodowy Zespół Alkoholowy):
- niski wzrost i małogłowie,
- dysmorfie twarzy (twarz jest niesymetryczna, dość płaska, szeroka, o wyglądzie orientalnym, oczy dziecka osadzone są szeroko – tak, że nasada nosa sprawia wrażenie bardzo szerokiej, nos najczęściej jest krótki i zadarty, rynienka podnosowa słabo zaznaczona (lub nie ma jej w ogóle), górna warga jest bardzo cienka, odległość między nozdrzami a górną wargą jest dłuższa niż zwykle, uszy są nisko osadzone, często ze zniekształconymi małżowinami, owłosienie skóry głowy, brwi i rzęsy są obfitsze niż przeciętnie),
- wady układu kostno-mięśniowego i zaburzenia czucia głębokiego, problemy z koordynacją (dziecko może np. złamać rękę i nie czuć tego),
- problemy ze słyszeniem, opóźnioną zdolność mówienia,
- zmniejszone pole widzenia, słabą pamięć wzrokowa (dziecko może się łatwo gubić nawet w okolicy domu),
- anomalie w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych,
- podwyższony próg bólu lub nadwrażliwość na ból,
- nadpobudliwość,
- problemy z pamięcią i trudności w uczeniu się (dziecko będzie się skarżyć, że „nic mu nie wchodzi do głowy”, choć się uczy),
- zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich zachowań (może np. uciekać z domu).

Dzieci z FAS mają problem z zapamiętywaniem i wykorzystaniem zdobytych informacji, są też skłonne do uzależnień. Często pierwsze objawy FAS widoczne są dopiero pomiędzy 2. a 10. rokiem życia. FAS nie da się wyleczyć.
    
W Polsce każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w miesiącu wrześniu 2017r. w szkołach na terenie gminy Barlinek zostaną przeprowadzone warsztaty profilaktyczne z obszaru FAS (alkoholowego zespołu płodowego) a placówki służby zdrowia (m.in przychodnie, szpital, apteki) zostaną doposażone w materiały profilaktyczne skierowane dla  kobiet w ciąży.


DLA ZAINTERESOWANYCH
    Dnia 14.09.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w Świetlicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku odbędzie się spotkanie z zakresu FAS skierowane do dorosłych mieszkańców gminy Barlinek, w szczególności kobiet w ciąży.
    Temat spotkania: „FAS – Funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym ”. Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Jäger - pedagog i terapeuta FAS. Celem spotkania jest m. in. zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii dbania zdrowie w czasie ciąży, zapoznanie z sylwetką dziecka z FAS oraz przedstawienie metod pracy nim.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 0/95 74 60 01
Wstęp bezpłatny, nie jest wymagane pisemne zaproszenie.
Serdecznie zapraszamy

 

ulotka ops