Home

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

rozwoj kompetencji smallOśrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w okresie od marca do maja 2019 r. na terenie Ośrodka były prowadzone zajęcia dla rodziców, które miały na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez zmianę dotychczasowych nawyków, samoobserwację, doświadczenie własnych schematów życiowych i przekształcenie ich w sposób konstruktywny na właściwe i wspierające rozwój dziecka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że od marca 2019 r. prowadzone są spotkania dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
W ramach uczestnictwa w zajęciach osoby zainteresowane mają możliwość pogłębienia wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, nabędą nowe umiejętności służące radzeniu sobie z różnymi uczuciami np. ze złością, wstydem, poczuciem winy, co służy utrzymywaniu trwałej abstynencji, ale również podniesieniem poziomu zadowolenia z trzeźwego życia.

umiejętnosćiOd kwietnia 2019r. na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej nr 29 odbywają się zajęcia treningu umiejętności społecznych dla dzieci z klas V i VI Szkół Podstawowych. Trening ma na celu nabycie i podniesienie konkretnych zachowań stosowanych do zaistniałych sytuacji, ale też odrzucenie zachowania nieadekwatnego i zastąpienie go prawidłowym. Ze względu na złożoność problemów zajęcia są prowadzone w dwóch grupach, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia prowadzą certyfikowani Trenerzy Umiejętności Społecznych TUS SST Panie Małgorzata Karmelita i Katarzyna Kiełbasa, które będą korygować zachowania nieadekwatne wśród dzieci.